Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas działa przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu.

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu  zostało założone 20 października 2017 roku.
Jest ono  43 Kołem, które istnieje w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Zarząd Koła został wybrany na pierwszym spotkaniu Koła, którego zebrało się 5 października 2017 roku.

Opiekunem jest ks. proboszcz kan. Tadeusz Wołoszyn,

a koordynatorem p. Teresa Kwiatkowska - nauczyciel SP Trzebicz.

Patronem koła jest św. Jan Paweł II.
janpaweiijpg

Świętem Patronalnym CARITAS jest  Niedziela Miłosierdzia Bożego ( pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu ).

ZARZĄD KOŁA :

Przewodnicząca  SKC : Joanna Fuczyło


Z-ca przewodniczącego SKC : Maja Jenek


Sekretarz SKC : Martyna Kaczmar


Skarbnik SKC  : Hanna Przewoźna


Lista Członków :

 1. Marcel Jung
 2. Filip Jung
 3. Wiktor Szmyt
 4. Jakub Hajbowicz
 5. Szymon Jurga
 6. Dominik Młyński
 7. Filip Kudłaszyk
 8. Hanna Świderska
 9. Dominika Kamińska
 10. Michał Majewski
 11. Cyprian Prońko
 12. Sylwia Franc
 13. Magda Franc
 14. Szczepan Hanus
 15. Julia Borduna
 16. Nicola Musza
 17. Amelia Grobelska
 18. Julia Zenke
 19. Hanna Faberska
 20. Julia Pieluszczak
 21. Amelia Pieluszczak
 22. Kamil Wojdyła
 23. Małgorzata Janiszyn
 24. Kinga Tondel
 25. Bartosz Kowal
 26. Maciej Grobelski
 27. Michał Krupa
 28. Sara Zielke
 29. Jowita Purzycka
 30. Damian Wielkopolski
 31. Błażej Kudelka
 32. Paweł Krzeszowski
 33. Bartosz Górniak
 34. Filip Woźniak
 35. Mądrawska Martyna
 36. Gabryś Chmielewski

22539973_828475824002100_7485127676729459539_njpg

dab16b1331jpeg


Pierwsza akcja

27 października odbyła się w szkole odbyła się impreza pt. " Dary Jesieni " podczas , której członkowie SKC przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na leczenie 6-letniego chłopca z Drezdenka chorego na raka mózgu.

55jpg


Formacja członków Koła Caritas ma zmierzać do ukształtowania człowieka dla innych, otwartego na potrzeby ludzi, chętnego do pomocy i wrażliwego na przejawy zła i niesprawiedliwości w świecie, osadzonego w misji Kościoła i świadka miłosierdzia. Członek Koła Caritas powinien wyróżniać się swoją postawą i zaangażowaniem, być wzorem życia moralnie czystego. Być kimś, komu można zaufać i na kogo można liczyć w potrzebie.

Cele ogólne:

 1. Zainteresowanie młodzieży akcją niesienia pomocy.

2. Wdrażanie do zorganizowanej i systematycznej pracy na polu miłosierdzia.

3. Uwrażliwianie na wszelkie obszary ludzkiej nędzy.

4. Kształtowanie postaw społecznych, zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, solidarności, sprawiedliwości społecznej na rzecz środowiska naturalnego oraz na rzecz pokoju.

5. Zachęcanie i wdrażanie do systematycznej pracy nad sobą, nad swoim charakterem.

6. Ukazywanie wzorów osobowych czynnej miłości aby zachęcić do ich naśladowania.

7. Rozwijanie twórczych zainteresowań i możliwości ich wykorzystania w realizacji dobra.

8. Pomoc we wzrastaniu w wymiarze umysłu, serca i woli.

9. Rozbudzanie miłości chrześcijańskiej obejmującej każdego człowieka bez względu na pochodzenie społeczne, narodowościowe, rasę i wyznanie (w duchu ekumenizmu).

Ma na celu:

- zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym i jej szerzenie;

- uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;

- stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;

- rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy.

 • Szkolne Koło Caritas