• Powiatowy Konkurs Wiedzy o św. JP2
  Powiatowy Konkurs Wiedzy o św. JP2
 • Międzyzdroje 2017 r.
  Międzyzdroje 2017 r.
 • Szkolne Koło Caritas
  Szkolne Koło Caritas
 • Bieszczady
  Bieszczady
 • Zakopane
  Zakopane
 • Lodowisko
  Lodowisko
 • Konkurs Wielkanocny
  Konkurs Wielkanocny
 • Dzień Ziemi
  Dzień Ziemi
 • Bezpieczna Zerówka
  Bezpieczna Zerówka

Serdecznie Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Trzebiczu !!!


Logo Szkoły

logos1_3jpg

Dziennik

Elektroniczny


  wchodzepng


Szkolne Koło Caritas

cef09c4dc3d0d8d265ab7ea9482b510d_xljpgNASZ KANAŁ
na Youtube
youtubepng


Nasza Galeria

ikona_galeria_zdjecpng

O szkole


Z życia szkoły


Szkoła Promująca Zdrowie


Ministerstwo Edukacji Narodowej

menpng

Kuratorium Oświaty

logo_kuratoriumjpg

MGZO Drezdenko

logo5jpg

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

banner_womjpg

Wydział Nauki Katolickiej
logo_wnkjpg

Lubuski Urząd Wojewódzki

new_logo_luwpng

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

herbtekstpng

Gmina Drezdenko
tojpg

Lubuskie Warte Zachodu

warte_1jpg

Parafia NSPJ Trzebicz

logonspj_1png

Dla Rodziców

dobra-szkola_1jpg

banerek_rodzina_160x90_1gif

Dla Uczniów

banner_kula_1jpg

logotvppng

EDU SCIENCE

edu_science_1png

Baza Narzędzi Dydaktycznych

bdp482x272png


Licznik Odwiedzin

Informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie Ministerstwa (https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html). Można w nim znaleźć ważne informacje na temat przygotowań do letniego wypoczynku. Ponadto przypominamy o stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób można sprawdzić wiarygodność organizatora wyjazdu

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste zakończenie zerówki. Dzieci po roku wytrwałej pracy, bogatsze w nową wiedzę i doświadczenia opuściły mury przedszkola. Jeszcze raz bardzo dziękuję rodzicom za współpracę a dzieciom życzę powodzenia w pierwszej klasie.


Marta KwiatkowskaZdjcie uytkownika Szkoa Podstawowa W Trzebiczu

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje yczenia


Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania.

Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.
Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

Dziękujemy za cały rok szkolny 2017/2018.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

 


„MÓJ LAS” – KONKURS DLA MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

Regulamin

I Postanowienia ogólne:

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie plastycznym i fotograficznym „Mój las”.

2.     Organizatorami Konkursu są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Smolarz we współpracy z Zespołem Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku, zwani dalej wspólnie Organizatorem.

          Szczegóły Konkursu dostępne są na stronach internetowych Organizatora:  

          www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl; https://zs-drezdenko.edupage.org/;  

          https://sp1drezdenko.edupage.org/;

3.     Celem Konkursu jest:

·       kształtowanie wśród społeczeństwa świadomości znaczenia lasów dla człowieka i środowiska;

·       propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad racjonalnej gospodarki leśnej;

·       kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości zagrożeń występujących w lesie;

·       uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody;

·       rozwijanie umiejętności fotograficznych i plastycznych oraz ich prezentacja;

·       rozwijanie wrażliwości artystycznej;

·       kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów.

 

 

 

4.     Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Drezdenko.

5.     Tematyka konkursu dotyczy znaczenia lasów dla człowieka
i środowiska oraz zwiększania świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń występujących w lasach.

 

6.     Przedmiot Konkursu podzielony został na 5 kategorii:

 

Kategoria 1. – PRZEDSZKOLA ORAZ ODDZIAŁY ZERÓWKOWE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – PRACA PLASTYCZNA

1.1. Przedmiotem Konkursu, w kategorii 1. PRZEDSZKOLA ORAZ ODDZIAŁY ZERÓWKOWE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – PRACA PLASTYCZNA, jest praca plastyczna nawiązująca do hasła „Leśne życie”.

1.2. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką z wyjątkiem form przestrzennych w formacie A4 lub A3.

1.3. Praca plastyczna musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Przedszkola lub Szkoły, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy (na odwrocie pracy w postaci dołączonej karty, przytwierdzonej na stałe do pracy).

1.4. Przedszkole lub Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl.

 

Kategoria 2. – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III PRACA PLASTYCZNA

 

2.1. Przedmiotem Konkursu w kategorii 2. SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III – PRACA PLASTYCZNA jest praca plastyczna nawiązująca do hasła „Runo leśne”.

2.2. Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, z wyłączeniem form przestrzennych, w formacie A3.

2.3. Praca plastyczna musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Szkoły, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy (na odwrocie pracy w postaci dołączonej karty, przytwierdzonej na stałe do pracy).


2.4.
Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl

 

Kategoria 3. – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI – PRACA PLASTYCZNA

 

3.1. Przedmiotem Konkursu w kategorii 3. SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI – PRACA PLASTYCZNA jest praca plastyczna nawiązująca do hasła „Piękno lasu kryje w sobie niebezpieczeństwa”.

3.2. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną (forma płaska) w formacie A3.

3.3. Praca plastyczna musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Szkoły, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy (na odwrocie pracy w postaci dołączonej karty, przytwierdzonej na stałe do pracy).

3.4. Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl

 

 

Kategoria 4A. – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII-VIII ORAZ GIMNAZJUM - FOTOGRAFIA

 

4A.1. Przedmiotem Konkursu w kategorii 4A. SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII-VIII ORAZ GIMNAZJUM - FOTOGRAFIA jest praca fotograficzna pt. „Przyrodnicze oblicza Nadleśnictwa Smolarz”.

4A.2. Uczestnik Konkursu może dostarczyć na Konkurs maksymalnie 3 samodzielnie wykonane fotografie, o rozdzielczości minimalnej 300 dpi,   wywołane w formacie nie mniejszym niż A4.

4A.3. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

4A.4. Praca fotograficzna musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Szkoły, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy (na odwrocie pracy w postaci dołączonej karty, przytwierdzonej na stałe do pracy).

               4A.5. Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie  

                prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na

               stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl

 

Kategoria 4B. – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII-VIII ORAZ GIMNAZJUM – PRACA PLASTYCZNA

 

4B.1. Przedmiotem Konkursu w kategorii 4B. SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VII-VIII ORAZ GIMNAZJUM - jest praca plastyczna nawiązująca do hasła „Bezpieczne obchodzenie się z ogniem”.

4B.2. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną (forma płaska) w formacie A3.

4B.3. Praca plastyczna musi zostać opisana w następujący sposób: nr kategorii konkursowej, imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa Szkoły, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy (na odwrocie pracy w postaci dołączonej karty, przytwierdzonej na stałe do pracy).

4B.4. Szkoła, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie prac do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl

 

 

 

 

 

II. Pozostałe informacje:

 

1.     Konkurs trwa od 22.06.2018r. do 17.09.2018r.

2.     Prace konkursowe należy dostarczyć do Nadleśnictwa Smolarz   (Klesno 3, 66-530 Drezdenko) w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2018r. wraz z listą zbiorczą uczestników.

3.     Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne.

4.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5.     Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja konkursowa powołana                       przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Smolarz, Pana Andrzeja Jeżyka.

6.     Udziału w konkursie nie mogą brać osoby spokrewnione z członkami komisji konkursowej.

7.     Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl oraz na stronie internetowej www.gazetadrezdenecka.pl do dnia 21.09.2018r.

8.     Prace konkursowe mogą być wykorzystane we wszelkich publikacjach promocyjno-informacyjnych firmowanych przez Organizatora.

9.     Kryteria oceny prac konkursowych:

a.     Pomysł na przedstawienie tematu Konkursu (w tym oryginalność),

b.     Jakość i staranność wykonania pracy,

c.     Zgodność przedstawionych treści z hasłem Konkursu.

10.  Zwycięzcy konkursu powiadomieni zostaną przez Organizatora
o wygranej i otrzymają nagrody podczas „Hubertusa Drezdeneckiego 2018” dnia 06.10.2018r. w Parku Kultur Świata w Drezdenku.

 

III. Nagrody

 

1.     Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy uznania – dyplomy rozesłane zostaną do szkół, z których napłyną prace konkursowe.

2.     W każdej z kategorii konkursu przyznane zostaną cenne nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień oraz nagród dodatkowych.

 

      IV. Ustalenia dodatkowe

 

1.       Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych), RODO.

2.       Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie
z wymienioną ustawą.

3.       Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału
w konkursie.

4.       Dane osobowe uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie (imię
i nazwisko, szkoła, imię i nazwisko opiekuna) zostaną opublikowane
na stronach internetowych Organizatora oraz Gazety Drezdeneckiej.

5.       W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor pracy.

6.       Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie wyrażają zgodę
na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora Konkursu ich prac.

7.       Prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca przekazanych prac.

8.       Dane kontaktowe Organizatora:

 

Nadleśnictwo Smolarz

Klesno 3

66-530 Drezdenko

Tel. 95-7620563

e-mail: smolarz@szczecin.lasy.gov.pl

http://www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl/ 

Osoby do kontaktu: Katarzyna Rakoczy.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku

ul. Portowa 1

66-530 Drezdenko

Tel. 95-7620952

e-mail: sp3drezdenko@wp.pl

https://zs-drezdenko.edupage.org/  

Osoba do kontaktu: Alicja Graś

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku

ul. Szkolna 11

66-530 Drezdenko
Tel. 95-7620360

e-mail: sp1-drezdenko1@wp.pl

https://sp1drezdenko.edupage.org/

Osoba do kontaktu: Magdalena Weissberg-Wojas

 

V. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Smolarz z siedzibą w Klesno 3, 66-530 Drezdenko, tel. 95 762 05 63, e-mail: smolarz@szczecin.lasy.gov.pl.

2.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu „Mój Las – konkurs dla młodych przyrodników”.

3.     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

4.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest                     art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

5.     Odbiorcami danych osobowych osób biorących udział w konkursie będą Gazeta Drezdenecka oraz podmioty zajmujące się opracowywaniem i realizacją wydawnictw (foldery, informatory), tablic informacyjno –edukacyjnych.

6.     Prawa osób, których dane dotyczą (zgodnie z RODO):

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)   prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia konkursu „Mój Las – konkurs dla młodych przyrodników”.

8.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Nie podajemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

                                                                       


Powakacyjny powrót do szkoły wielu rodzicom spędza sen z powiek. Nowy
rok szkolny to nowe podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, ale też buty i ubrania.
Wyprawka szkolna to spory wydatek, dlatego MEN chce pomóc w tym niełatwym
dla wielu z Państwa momencie. Dzięki programowi „Dobry Start” rodzina otrzyma
na każde uczące się dziecko 300 zł wsparcia na skompletowanie wyprawki szkolnej.
Mamy nadzieję, że świadczenie to ułatwi planowanie szkolnych zakupów.
Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStartW piątek 1 czerwca z okazji "Dnia Dziecka" w naszej szkole dzieci spędziły wspaniały dzień. Rada Rodziców spisała się na medal, zasponsorowała każdemu dziecku prezent, napoje oraz super atrakcję w formie budki fotograficznej. Każdy z nauczycieli przygotował i przeprowadził konkursy oraz rozgrywki sportowe. Wszystkie dzieci były uśmiechnięte i miło spędziły czas.

Zdjcie uytkownika Szkoa Podstawowa W Trzebiczu

Kolejne sukcesy naszych uczniów

W II Turnieju Szachowym organizowanym przez Panią Sołtys wsi Trzebicz oraz Radę Sołecką wsi Trzebicz uczniowie naszej szkoły zajęli miejsca na podium:
Kinga Tondel - II miejsce w kategorii dziewcząt
Wojciech Pieluszczak - II miejsce w kategorii chłopców.
Serdecznie im gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

" Z przyrodą za pan brat:

W czwartek 25 maja uczennice z naszej szkoły Amelia Iwaszko i Hanna Baziak pojechały do Szkoły Podstawowej w Grotowie wraz z opiekunem panią Jolantą Kłos ,gdzie brały udział w Gminnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej „Z przyrodą ,za pan brat” Konkurs składał się z kilku części ; teoretycznej -test , praktycznej –rozpoznawanie odgłosów lasu oraz układania z rozsypanki wyrazowej różnego rodzaju przysłów . Dziewczynki walczyły dzielnie i zajęły III miejsce w gminie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Priorytety szkoły

priorytetpng

Gorzowskie Duszpasterstwo Nauczycieli

20170914_200019png

Duszpasterstwo Nauczycieli

Dekanatu Drezdenko

schowek02gif


Programy realizowane

w  naszej szkole


2017 Samorządowy

 Lider Edukacji

logo_pngpng

Szkoła Bez Przemocy

sbpjpg

Umiem Pływać

umiem_1jpg

Szkoła Przyjazna Sześciolatkom

logo-szkola-6lat-118x166png

Szkoła Odkrywców Talentów

sot1jpg

Szkoła Promująca Zdrowie

logo-szkola_promujaca_zdrowiejpg

Śniadanie Daje Moc

sniadaniejpg

Trzymaj Formę

trzymaj-forme-140231_1jpg

Kibic na 6

kibicna6_1jpg

Junior sport

juniorsport_2png

Znajdź właściwe rozwiązanie

znajdz_rozwiazanie_1jpg

Czyste powietrze wokół nas

dinek_logo_4jpg

Nie pal , przy mnie proszę

nie_paljpg

Program " Książki naszych marzeń "

ks_naszych_marze20png

Projekt ORE

ore_logo_edu_bez_adresu_i_napisu_1jpg

Projekt SWOI

swoi-logo_1png

Ratujemy i uczymy ratować

ratujemyjpg

Radosny uśmiech – radosna przyszłość


imagesjpeg

Akademia Sukcesu

logo_akademia_sukcesujpg

Europejski Fundusz Społeczny

logo_efs_kapital_ludzkijpg

naklejka_wspolfinansowaniezefsjpg


Biuletyn

Informacji Publicznej


bip_1png

Do wakacji zostało